ประวัติโรงเรียน

            

โรงเรียนนครวิทยาคม  เดิมชื่อโรงเรียนนครวิทยา  ตั้งอยู่ที่บ้านสันนคร  หมู่ที่ 3 ตำบลสันมะเค็ดอำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  ซึ่งมีเนื้อที่ดังกล่าวเป็นที่สาธารณะของหมู่บ้าน  โดยนายตา   สุริยวงค์  ผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้นกับชาวบ้านได้สงวนที่ไว้ในปี พ.ศ.  2514  คณะกรรมการสภาตำบลสันมะเค็ด  นำโดยกำนันวิเชียร  อานนท์  กำนันตำบลสันมะเค็ดได้ขอเปิดเป็นโรงเรียนประถมของตำบล  เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 7  โดยมีนายสุพจน์   ใจมูล  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  ในปีการศึกษา  2521  นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาจากแบบ 7 – 3 – 2 มาเป็นแบบ 6 – 3 – 3 และรัฐบาลได้ขยายการจัดการศึกษาภาคบังคับเป็น  6 ปี นายวิเชียร  อานนท์ และนายสุพจน์ ใจมูล เลขานุการสภาตำบลสมัยนั้นพร้อมทั้งคณะกรรมการการศึกษาและคณะกรรมการสภาตำบลสันมะเค็ด จึงได้ประชุมปรึกษาหารือและมีมติให้หารือไปยังจังหวัด เพื่อขอเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้นที่โรงเรียนนครวิทยาเดิม  ทางจังหวัดจึงได้เสนอเรื่องไปยังกรมสามัญศึกษาและได้รับการพิจารณษเห็นชอบให้เปิด โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลสันมะเค็ด  ในปีการศึกษา  2522   แทนโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งมี      นายแสงทอง  สุขปริรังษี  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนครวิทยาเป็นคนสุดท้ายในสมัยนั้นโรงเรียนนครวิทยาคมได้ตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 12  กุมภาพันธ์   2522โดยมีนายชัชวาลย์  อำมาตย์มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม มารักษาการตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนครวิทยาคม  มีนักเรียน จำนวน  74  คนในปีการศึกษา  2527  โรงเรียนนครวิทยาคมได้ร่วมเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท ( มพช. 2 รุ่นที่ 2) ได้รับงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง ได้ทำการก่อสร้างโดยต่อเติมอาคาร216  ครึ่งหลัง โรงฝึกงาน  3  ยูนิต บ้านพักครู  4  คูหา  ตลอดจนปรับปรุงระบบประปา  ไฟฟ้า และครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนและโรงฝึกงานนับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนเป็นต้นมา

2 Responses

  1. สมัยก่อนมีนักเรียนที่เรียบร้อยนะคะแต่เดียวนี้ไม่ค่อยจะเรียบร้อยกันเลยคะหนูชอบคุณครูที่สอนโรงเรียนนี้เพราะเป็นครูที่ให้คำแนะนำที่ดีกับนักเรียนทุกๆคนคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: