บุคลากร

1.นายวีรภาพ  พรหมตัน              ผู้อำนวยการโรงเรียนนครวิทยาคม

2.นางสายทอง  ธนสิทธิ์             หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา

3.นายกำธร  ตันมาละ                 หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่

4.นางสายทอง  ธนสิทธิ์            หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการจัดการศึกษา

5.นายสุุทธิ  ทองคำ                   หัวหน้ากลุ่มงานแผนและนโยบายและกลุ่มอำนวยการ

6.นายวิโรจน์  ทองดีโลก           หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน

7.นายประดิษฐ์  ภาชนนท์                          ครู

8.นางฐปนีย์  ภาชนนท์                              ครู

9.นายสังวร  บัวอินทร์                                ครู

10.นางปุณญาภรณ์  แสงจันทร์                 ครู

11.นางสุพัตรา  หล่อวนาวรรณ                   ครู

12.นางสุพรรณี  กุนา                                  ครู

13.นางวรรณลี  สาวะดี                               ครู

14.นายเสกสรรค์  อาษายศ                        ครู

15.นางอโณทัย  ทักษิณเจนกิจ                 ครู

16.นางสาวเสาวภา  มณีมูล                       ครู

17.นางเปรมกมล  ใจตรง                           ครู

18.นายสุเมธ  ชาญวัฒนา                          ครู

19.นางศรีรัตน์  ตันมาละ                            ครู

20.นายศุภวัธ  พรมตัน                              ครู

21.นายณรงค์ศักดิ์  ปัญญาโส                   ครูผู้ช่วย

22.นายพายุ  ศรีวงค์                                  พนักงานของรัฐ

23.นางสาวทักษพร  โอภาสฐิติยศ            พนักงานของรัฐ

24.นายเอกพจน์  เย็นจิต                           ครูอัตราจ้าง

25.นางสาวพรรณิภา  ยะตา                      ครูอัตราจ้าง

26.นายเสน่ห์  จักรคำ                                พนักงานขับรถ

27.นายผัด   ชัยชนะ                                   นักการภารโรง

28.นายทวีศักดิ์  สิริ                                    นักการภารโรง

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

  1. เห็นไม่ชัดค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: