พระคุณที่สาม…ไหว้ครู

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ โรงเรียนนครวิทยาคม จัดงานวันไหว้ครู ในปีนี้นักเรียนต่างนำกรวยดอกไม้ ธูปเทียน มาไหว้ครูกันอย่างพร้อมเพรียง และจัดแข่งขันการประดิษฐ์พานดอกไม้ ธูปเทียน ซึ่งสวยงามมาก กว่าปีที่ผ่านมา

ผลการประกวด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                     

ชนะที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑  

ที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ 

ที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑      

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                                                                                   ชนะที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑  

ที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ 

ที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑       

การแข่งขันการจัดบอร์ด                              

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                                    

ชนะที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑  

ที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ 

ที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓      

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                                                                                        

ชนะที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑  

ที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ 

ที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที ๖/๑

ทั้งนี้งานประชาสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ชนะในการแข่งขันการประกวดในครั้งนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: