อบรมคุณธรรมจริยธรรม

โรงเรียนนครวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการวีรภาพ  พรหมตัน นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ เข้าร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ในวันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนนครวิทยาคม งานกิจการนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการ การอบรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นักเรียนต่างมีความประทับใจและมีความสุข กับการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมในครั้งนี้ เป็นอย่างมาก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: