ใบงานที่ 1 หน่วยที่ 3

 
ใบงานที่ 1 ผักพื้นบ้านต้านทานโรค

คำชี้แจง

1.  ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผักพื้นบ้านที่คุ้นเคยและรับประทานเป็นประจำมา 10 ชื่อ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ให้นักเรียนร่วมกันจัดลำดับความสำคัญของผักพื้นบ้านที่เคยรับประทานมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม ร่วมกันศึกษาค้นคว้าคุณค่าทางโภชนาการในผักพื้นบ้านทั้ง 10 ชนิด

 

ลำดับ

ชื่อผัก

สารอาหาร

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

6

   

7

   

8

   

9

   

10

   

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: