คะแนนหน่วยที่ 3 อาหารเพื่อสุขภาพ

เกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย       1.ชื่ออาหารตรงตามวัตถุประสงค์       5 คะแนน

                              2.อาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ    5 คะแนน

                              3.รสชาดอาหาร   10 คะแนน

                              4.ความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ของอาหาร10 คะแนน

รวมคะแนน 30 คะแนน

กลุ่มที่ 1 พแนงไก่   24 คะแนน

1.              นายพิชิต  พรมฟั่น

2.              นางสาวอรณิชา  วงค์กาศ

3.              นางสาวพัชรี  นิยมพงษ์

4.              นางสาวจริยา  สุทธะ

5.              นายชลันธร  พลเยี่ยม

 

กลุ่มที่ 2 ต้มยำกุ้ง   23 คะแนน

1.              นายวีรพล  เพียรงาน

2.              นางสาวจันทร์นิภา  กันจินะ

3.              นางสาวกนกพร  จุ่มดี

4.              นางสาวณัฐธิชา  จุ่มดี

กลุ่มที่ 3 แกงแคไก่   25 คะแนน

1.              นายภานุวัฒน์  แสนอินทร์

2.              นายณัฐพงษ์  ปินใจ

3.              นางสาววิลาวัลย์  กันจินะ

4.              นางสาวชลธิชา  มูลเท

กลุ่มที่ 4 แกงแคไก่   22 คะแนน

1.              นายสุทิน  อินนั่งแต่น

2.              นางสาวเยาวลักษณ์  กันทะพะเยา

3.              นางสาวชฎาพร  ศรียอด

4.              นางสาวณัฐนรี  ชัยวรรณ

5.              นางสาวเพ็ญนภา  ชัยวรรณ

กลุ่มที่ 5 ผัดเผ็ดหมู   24 คะแนน

1.              นายอภิสิทธิ์  แสนบุญยืน

2.              นายอนุพงศ์  อินต๊ะขัน

3.              นายจักรกฤษณ์  นาทนงค์ศักดิ์

4.              นางสาวชมพูทิพย์  เดชคุณมาก

5.              นางสาวนฤมล  นิโกบ

กลุ่มที่ 6 ปลาดุกอบใบขมิ้น   22 คะแนน

1.              นางสาวชุติมา  อินต๊ะ

2.               นางสาวอมรรัตน์  ตันสุริสาร

3.              นางสาวนิลาวัณย์  แกล้วกล้า

4.              นางสาวกนกวรรณ  กันจินะ

สัปดาห์แก้ตัวใหม่นะคะ

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: