คะแนนหน่วยที่ 3 อาหารเพื่อสุขภาพ

คะแนนทักษะการปฏิบัติงาน การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ คะแนน 20 คะแนน

กลุ่มที่ 1 ยำตำลึงทอดกรอบ -สังขยาฟักทอง 18-19 คะแนน

1.นายวีรพล  เพียรงาน

2.นางสาวจันทร์นิภา  กันจินะ

3.นางสาวกนกพร  จุ่มดี

4.นางสาวณัฐธิชา  ยอดวงค์

5.นายอภิวัฒน์  ปัญญาเมือง

กลุ่มที่ 2 ข้าวคลุกกะปิ 19 คะแนน

1.นายพิชิต  พรมฝั้น

2.นายนิรันดร์  ตุลายศ

3.นายชลันธร  พลเยี่ยม

4.นางสาวจริยา   สุทธะ

5.นางสาวอรณิชา  วงค์กาศ

6.นางสาวพัชรี  นิยมพงษ์

กลุ่มที่ 3 ก๋วยเตี๋ยวยำผักสด-กล้วยบวชชี 18-15 คะแนน

1.นายอนุพงศ์  อินต๊ะขัน

2.นายอภิสิทธิ์  แสนบุญยืน

3.นายจักรกฤษณ์  นาทนงค์ศักดิ์

4.นางสาวนฤมล  นิโกบ

5.นางสาวชมภูทิพย์  เดชคุณมาก

กลุ่มที่ 4 ลาบวุ้นเส้น-ลอดช่อง  18-16 คะแนน

1.นายณัฐพงค์  ปินใจ

2.นายภานุวัฒน์  แสนอินทร์

3.นางสาววิลาวัลย์  กันจินะ

4.นางสาวชลธิชา  มูลเท

กลุ่มที่ 5 ผักบุ้งยำกุ้งสด -ข้าวเหนียวเปียกลำไย 18- 16 คะแนน

1.นายสุทิน  อินนั่งแท่น

2.นายวรรัตน์  ประเสริฐศิลป์

3.นางสาวเยาวลักษณ์  กันทะพะเยา

4.นางสาวชฎาพร  ศรียอด

5.นางสาวณัฐนรี  ชัยวรรณ

6.นางสาวเพ็ญนภา  ชัยวรรณ์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: