9 Responses

 1. การขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะไม่มีระยะฟักตัวแต่การตอนจะให้ผลผลิตเร็ว ลำต้นเตี้ยเป็นพุ่ม

 2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อจะใช้เวลานานแต่จะมีคุณภาพที่ดีกว่า

 3. การตอนใช้เวลาไม่นานได้ผลผลิตเร็ว

  • ถูกต้องแล้วค่ะผลผลิตที่ได้เหมือนเดิม แต่เสียดายไม่มีรากแก้ว…..ผลที่ตามมาเป็นอย่างไรคะ่….ช่วยครูตอบด้วย

 4. ข้อที่ 1 การขยายพันธุ์พืชวิธีใดง่ายและสะดวกที่สุด
  ตอบ การปักชำเพราะ เป็น การนำส่วนต่าง ๆ ของพืชพันธุ์ดี เช่น ใบ และ ราก มาตัดและปักชำในวัสดุเพาะชำ เพื่อให้ได้พืชต้นใหม่จากสวนที่นำมาตัดชำ
  ข้อที่ 2 การขยายพันธุ์พืช แต่ละวิธีมีความแตกต่างกันอย่างไร
  ตอบ – การตอน การทำให้กิ่งหรือต้นพืชเกิดรากขณะติดอยู่กับต้นแม่ จะทำให้ได้ต้นพืชใหม่ ที่มีลักษณะทางสายพันธุ์ เหมือนกับต้นแม่ทุกประการ
  – การทาบ การนำต้นพืช 2 ต้นเป็นต้นเดียวกัน โดยส่วนของต้นตอที่นำมาทาบกิ่ง จะทำหน้าที่เป็นระบบรากอาหารให้กับต้นพันธุ์ดี
  – การติดตาการเชื่อมประสานส่วนของต้นพืชเข้าด้วยกัน เพื่อให้เจริญเป็นพืชต้น เดียวกัน โดยการนำแผ่นตาจากกิ่งพันธุ์ดี ไปติดบนต้นตอ การติดตาจะมีวิธีการทำ 2 วิธี คือ วิธีการติดตาแบบลอกเนื้อไม้ และแบบไม่ลอกเนื้อไม้
  – การต่อกิ่ง การเชื่อมประสานเนื้อเยื่อของต้นพืช 2 ต้นเข้าด้วยกัน เพื่อให้เจริญเติบโต เป็นต้นเดียวกัน
  – การปักชำ การนำส่วนต่าง ๆ ของพืชพันธุ์ดี เช่น ใบ และ ราก มาตัดและปักชำในวัสดุเพาะชำ เพื่อให้ได้พืชต้นใหม่จากสวนที่นำมาตัดชำ
  ข้อที่ 3 การขยายพันธุ์ที่ดีจะส่งผลอย่างไร
  ตอบ การเพิ่มจำนวนต้นพืชให้ได้จำนวนมากพอกับปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยพืชต้นใหม่ที่ได้ยังคงลักษณะของพันธุ์ และคุณสมบัติที่ดีไว้เหมือนเดิม การขยายพันธุ์พืชเป็นการช่วยรักษาลักษณะที่ดีของพันธุ์ไว้ไม่ให้สูญหาย

  ข้อที่ 4 การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการต่างๆ กับการขยายพันธุ์พืชโดยเทคโนโลยีชีวภาพมีวิธีการที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร
  ตอบ แตกต่างกันเพราะการขยายพันธุ์แบบวิธีการใช้ส่วนต่างๆ ของพืชเช่น เหง้า หัว ลำต้น กิ่ง ใบ เป็นต้น ส่วนการขยายพันธุ์พืชโดยเทคโนโลยีชีวภาพเป็นการนำเอาสิ่งที่มีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตได้แก่ พืช สัตว์ จุลินทรีย์ หรือเนื้อเยื่อ มาใช้ และปรับปรุงพันธุ์พืช โดยใช้ความรู้หรือเทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะกระบวนการทางชีววิทยาศาสตร์เพื่อขยายพันธุ์พืชต่าง ๆ ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

 5. ตอบคำถามข้างบนเป็นของ Nattaphon Saila No10

 6. ข้อที่ 1 การขยายพันธุ์พืชวิธีใดง่ายและสะดวกที่สุด
  ตอบ การปักชำเพราะ เป็น การนำส่วนต่าง ๆ ของพืชพันธุ์ดี
  ข้อที่ 2 การขยายพันธุ์พืช แต่ละวิธีมีความแตกต่างกันอย่างไร
  ตอบ การตอน การทำให้กิ่งหรือต้นพืชเหมือนต้นแม่ทุกประการ
  การติดตาการ เชื่อมประสานส่วนของต้นพืชเข้าด้วยกัน เพื่อให้เจริญเป็นพืชต้น
  ข้อที่ 3 การขยายพันธุ์ที่ดีจะส่งผลอย่างไร
  ตอบ การเพิ่มจำนวนต้นพืชให้ได้จำนวนมากพอกับปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้น และไม่เสียค่าใช้จ่ายเยอะ
  ข้อที่ 4 การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการต่างๆ กับการขยายพันธุ์พืชโดยเทคโนโลยีชีวภาพมีวิธีการที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร
  ตอบ แตกต่างกันเพราะการขยายพันธุ์แบบวิธีการใช้ส่วนต่างๆ ของพืชเช่น เมล็ด กิ่ง ราก
  การขยายพันธุ์พืชโดยเทคโนโลยีชีวภาพเป็นการนำเอาสิ่งที่มีชีวิตหรือชิ้น ส่วนของสิ่งมีชีวิตเช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มาใช้ และปรับปรุงพันธุ์พืช

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: