กิจกรรมท้ายบท หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

กิจกรรมท้ายบท หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

1.นักเรียนคิดว่าการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีใดง่ายและสะดวกที่สุด?

2.การขยายพันธุ์พืชแต่ละวิธีมีความแตกต่างกันอย่างไร?

3.นักเรียนคิดว่าการขยายพันธุ์พืชที่ดี จะส่งผลอย่างไร?

4.การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการต่างๆกับการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ มีวิธีการเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร?

 

5.ให้นักเรียนเลือกขยายพันธุ์พืชมา 1 วิธี จากนั้นลงมือปฏิบัติและบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง จนพืชเจริญเติบโต แล้วนำมาส่ง 20 กันยายน  2554

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: