คะแนนหน่วยที่ 3 การประกอบอาหาร นักเรียนชั้นม.3/2

คะแนนการประกอบอาหารนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

คะแนน 20 คะแนน ประกอบด้วย

1.ความสะอาด ถูกสุขลักษณะ            5 คะแนน

2.รสชาด                                                5 คะแนน

3.การเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์                  5 คะแนน

4.การเก็บกวาดรักษาความสะอาด       5 คะแนน

กลุ่มที่ 1 ก๋วยเตี๋ยวแกง 18 คะแนน

1.เด็กหญิงสาวิกา  ตาทอง

2.เด็กหญิงพิมพิกา  ยานะแก้ว

3.เด็กหญิงแพรวพรรณ  กันธะวงค์

4.เด็กหญิงประกายทอง  วงค์เขียว

กลุ่มที่ 2 เมี่ยงปลาทู  18 คะแนน

1.เด็กชายสิทธิพล  พุทธวงค์

2.เด็กชายบุญชนิด  กันธิมา

3.เด็กชายประภาณ  สุวัตถุดี

4.เด็กชายอัครชัย  จันกา

 กลุ่มที่ 3 จรกาชวนเสวย  ข้าวคลุกกะปิ 18 คะแนน

1.เด็กชายพันธวัช  กันทะอุโมง

2.เด็กชายวชิรวิทย์  วงค์เขียว

3.เด็กชายนคร  ปัญญายาว

4.เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญมี

5.เด็กชายธีรภัทร  รอดทาหอย

 กลุ่มที่ 4 ข้าวมากิ ข้าวห่อสาหร่าย ไส้ปลาดุกย่าง นำ้ปลาหวาน 19 คะแนน

1.ด็กหญิงมาลีรัตน์  โพธิ์ลาภ

2.เด็กหญิงขวัญจิรา  บ่อสร้าง

3.ด็กหญิงแพรพรรณ  ต๊ะเจริญ

4.ด็กชายวิทยา  ซุ้มผกาแก้ว

 กลุ่มที่5 ยำตำลึงกรอบ 19 คะแนน

1.เด็กชายนันทวัฒน์  ปันปา

2.เด็กชายทีปกร  ใจกล้า

3.เด็กชายสุนิชัย  ประมูลวงค์

4.เด็กชายเมธิชัย  จุมปู

 กลุ่มที่ 6 ยำตะไคร้ 19 คะแนน

1.เด็กชายสมรถ  ปันใจ

2.เด็กหญิงกนกวรรณ  ฉิมบ้านไร่

3.เด็กหญิงสาวิณี  ใจมูล

4.เด็กหญิงณัฐนันท์  แสนผาบ

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: