กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยที่ 5 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ ม.6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 

คำสั่ง ให้นักเรียนตอบคำถามข้อที่ 1-4  แล้วส่งคำตอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ หรือที่ face book ม.6 ม.6/2 ส่งวันวันที่ 20 กันยายน 2554 ม.6/1 ส่งวันที่ 23 กันยายน 2554

1.นักเรียนคิดว่านอกจากการเลี้ยงปลานิลผสมกับการเลี้ยงไก่แล้ว ยังมีสัตว์ชนิดใดบ้างที่สามารถนำมาเลี้ยงร่วมกันได้อีก?

2.นักเรียนคิดว่าในชุมชนของนักเรียนจะสามารถเลี้ยงสัตว์อะไรได้บ้าง?

3.ให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนการผลิตสัตว์เศรษฐกิจเชิงระบบมา 1 อย่างและออกแบบการผลิตสัตว์เศรษฐกิจเชิงระบบ

4.นักเรียนศึกษาการผลิตปุ๋ยหมักธรรมชาติและปุ๋ยหมักจากจุลินทีรย์ และเลือกผลิตปุ๋ยกลุ่มละ1 ประเภท โดยแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: