คะแนนประกอบอาหารนักเรียนชั้นม.3/1

 

คะแนนประกอบอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1 คะแนนเต็ม 20 คะแนน

กลุ่มที่1 เมี่ยงคุณนาย  20 คะแนน

1.เด็กหญิงอรพิน  เทศพันธุ์

2.เด็กหญิงเจนจิรา  ถาแก้ว

3.เด็กหญิงอรทัย  ท้าวอินต๊ะ

4.เด็กหญิงศิริพร  มโนคำ

กลุ่มที่ 2 ยำเต้าหู้สมุนไพร  19 คะแนน

1.เด็กชายไชยนันท์  ดวงทิตย์

2.เด็กชายจักรไชยา  เมืองสุข

3.เด็กชายธนาคม  ยุทธเสน

4.เด็กชายณัฐวุฒิ  ต๊ะเจริญ

กลุ่มที่ 3 ยำตะไคร้  19 คะแนน

1.เด็กชายศักดิ์ดา  เป็งคำตา

2.เด็กชายสุภสิทธิ์  พิภพไชยาสิทธิ์

3.เด็กชายสิทธิเดช  ชัยวรรณ

4.เด็กหญิงวรณัชชา  เทพวงค์

กลุ่มที่ 4 ยำตำลึงทอดและยำตะไคร้  19 คะแนน

1.เด็กหญิงนันทนา  ชัยชนะ

2.เด็กหญิงนิจฉรา  ชัยชนะ

3.เด็กหญิงวรรณภา  ร่วมชาติ

4.เด็กหญิงสุกัญญา  กาวิละ

กลุ่มที่ 5 ก๋วยเตี๋ยวแกง  19 คะแนน

1.นายสิทธิชัย  ชัยชนะ

2.นายทัศไนย  ชัยชนะ

3.นายชาคริต  ชัยชนะ

4.นายรัชชานนท์  ขันธปรีชา

กลุ่มที่ 6 ข้าวห่อสาหร่าย 19 คะแนน

1.นายกันตพงษ์  ใจวงค์

2.นายดุลยวัตร   ใจเปี้ย

3.นายกฤษนัย  ศิระดิษฐกุล

4.เด็กหญิงพรรณนารา  อุดอ้าย

กลุ่มที่ 7 จรกาชวนเสวย 19 คะแนน

1.นายเฉลิมวุฒิ  วงค์เขียว

2.นายปิยพนธ์  สายแก้ว

3.นายณัฐพล  เป็งเรือน

4.นายณัษรุษ  จินะโกฏิ

5.นายสงกรานต์  นันต๊ะ

 

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: