กิจกรรมท้ายบทที่ 5 การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

กิจกรรมท้ายบท บทที่ 5 การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามและส่งคำตอบ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2554

1.สัตว์นำ้เศรษฐกิจหมายถึง?

2.ปลานิลมีประวัติความเป็นมาในการเพาะเลี้ยงในประเทศไทยอย่างไร?

3.ในการเริ่มต้นเลี้ยงสัตว์น้ำ ควรมีหลักในการพิจารณาอย่างไร? อธิบายโดยละเอียด

4.ปลาทับทิมได้รับการตั้งชื่อมาจากใคร?

5.สัตว์เศรษฐกืจในชุมชนของนักเรียน มีอะไรบ้าง? บอกมาประมาณ 5 ชนิดขึ้นไป

6.ให้นักเรียนยกตัวอย่างการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในชุมชนมา 1 ชนิด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: