กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปลูกพืชเศรษฐกิจ

กิจกรรมท้ายบทการเรียนรู้ที่ 4 การปลูกพืชเศรษฐกิจ

คำสั่ง ให้นักเรียนตอบคำถามท้ายบท โดยส่งคำตอบที่face book หรือแสดงความคิดเห็นที่ wordpress ภายในวันที่ 25 กันยายน 2554

1.พืชเศรษฐกิจ หมายถึง?

2.พืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นของนักเรียนมีอะไรบ้าง ? และสามารถแปรรูปได้อย่างไร?

3.นักเรียนยกตัวอย่างพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น มา 1ชนิด อธิบายวิธีการศึกษา การวางวางแผน การเตรียมเมล็ดพันธุ์ การเตรียมดินปลูก การดูแลรักษา และความปลอดภัยในการทำงาน

4.ให้นักเรียนปฏิบัติการปลูกพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นของนักเรียนมาคนละ 1 ชนิด

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: